no standarts

NO STANDARTS je série veřejných akcí odehrávajících se na mnoha originálních místech. Cílem je představit vysoce kvalitní program  té nejširší veřejnosti. V příjemné atmosféře tak budou všichni přítomní moci objevit a vychutnat si současnou digitální a multidisciplinární tvorbu – českou i zahraniční.
Kavárny, knihkupectví, továrny, parkoviště, veřejná prostranství, kina, školy a další originální místa se stanou experimentálním pískovištěm pro české a zahraniční umělce, studenty, kulturní organizace a kurátory. NO STANDARTS objevuje třecí plochy mezi filmem, performancemi, hudebními  a audiovizuálními technikami a uměním nových médií. Představíme živé audiovizuální performance, video mapping in-situ (vytvořené přímo pro dané místo či lokalitu), dočasné audiovizuální instalace, experimentální performance a mnoho dalšího.
Globe café
Pstrossova 6, Praha 1

Comments are closed.